Anaplasma bij de hond

Wat is Anaplasma?

Anaplasma bij honden is een door teken overgedragen ziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Anaplasma en kan leiden tot verschillende symptomen zoals koorts, lusteloosheid en gewrichtspijn als het onbehandeld blijft.

Er komen 2 soorten Anaplasma voor bij honden:

  • Anaplasma Phagocytophylum: infecteert de witte bloedcellen van de hond. Deze soort is verspreid doorheen heel Europa en komt af en toe ook in Nederland en België voor. Anaplasma Phagocytophylum wordt overgedragen door de tekensoort Ixodes, die ook de ziekte van Lyme kan overbrengen. 
  • Anaplasma Platys: infecteert de bloedplaatjes van de hond. Deze soort komt vooral voor in het middellandse zee gebied. Anaplasma Platys wordt overgedragen door de de bruine hondenteek, die ook Babesia en Ehrlichia kan overbrengen.
Een bruine hondenteek die Ehrlichia en Anaplasma bij honden kan overdragen

Een bruine hondenteek die Anaplasma Platys, maar ook Ehrlichia en Babesia bij honden kan overdragen

Symptomen van Anaplasma

De symptomen van Anaplasma bij honden ontstaan vanaf 1 tot 2 weken na de tekenbeet. Sommige honden vertonen slechts heel milde of zelfs helemaal geen ziekteverschijnselen. 

Mogelijke symptomen zijn:

  • Kreupelheid
  • Koorts
  • Suf zijn 
  • Geen of slechte eetlust
  • Bloedingen (bij Anaplasma Platys)
  • Zelden: braken, diarree, hoesten, moeilijke ademhaling of neurologische symptomen

Diagnose van Anaplasma

De diagnose van Anaplasma bij honden wordt meestal gesteld door op zoek te gaan naar antistoffen in het bloed van de hond (serologie). Het duurt 3 tot 4 weken voordat de antistoffen aangemaakt worden. Bij honden die zeer recent geïnfecteerd werden, kan de test daarom negatief zijn. Het nadeel van deze test is dat hij aantoont of de hond ooit een infectie met Anaplasma heeft gehad en niet of de hond momenteel de ziekte doormaakt. Een hond die vroeger Anaplasma heeft gehad en ondertussen hersteld is, zal nog steeds serologisch positief testen.

Een andere test die kan gebruikt worden, is een PCR test die het DNA van Ehrlichia organismen opspoort. Hiermee kan de aanwezigheid van Ehrlichia in de hond aangetoond worden. Wanneer het PCR onderzoek geen Ehrlichia organismen kan terugvinden, is dit toch geen uitsluiting van de aanwezigheid van Ehrlichia in het lichaam van de hond. Daarom wordt deze test best steeds gecombineerd met het opsporen van antistoffen in het bloed (serologie).

Soms zijn de Ehrlichia organismen zichtbaar onder de microscoop. Hiervoor zal de dierenarts een druppeltje bloed of een staaltje van de lymfeknopen afnemen en onder de microscoop bekijken.

Anaplasma organismen in een witte bloedcel van een hond onder de microscoop

Ehrlichia organismen in een witte bloedcel van een hond onder de microscoop

Behandeling van Anaplasma

De behandeling van Anaplasma bij honden bestaat uit het toedienen van antibiotica (doxycycline) om de Anaplasma-bacteriën te elimineren. Een vroege diagnose en snelle behandeling zijn essentieel voor een succesvol herstel.

De behandeling duurt doorgaans 2 tot 4 weken. In de meeste gevallen treedt er zeer snel verbetering op van de symptomen en is de hond na 1 of 2 dagen al opmerkelijk beter. Wanneer de therapie optijd wordt gestart, is de prognose uitstekend.

Preventie van Anaplasma

Enkele tips ter preventie van Anaplasma bij honden:

  • Verwijder dagelijks alle teken van de hond. De teek moet namelijk minstens 24 tot 48 uur lang kunnen bijten voordat de Anaplasma bacteriën worden doorgegeven aan de hond.
  • Gebruik een pipet, pilletje of halsband tegen teken.
Meerdere honden in het asiel in Griekenland

Wij proberen de honden in de shelter in Griekenland zo goed mogelijk te beschermen tegen besmetting met Anaplasma. Met 120 honden in de opvang wordt het echter zeer kostelijk om voor elke hond strikte tekenpreventie te voorzien. Wie wil helpen de honden in de shelter te beschermen, kan in onze webshop teken-werende producten voor de honden in de shelter aankopen.

Lees verder over buitenlandse ziektes...

Hartworm

Wormen die het hart en longen van de hond aantasten

Leishmania

Een chronische, maar goed te controleren ziekte bij de hond

Erhlichia

Een bacterie die vermeerdert in de witte bloedcellen

Babesia

Een parasiet die de rode bloedcellen aanvalt en vernietigt

Giardia

Een maagdarm parasiet die frequent in shelters voorkomt