Donaties

Hartelijk dank dat je overweegt een donatie te doen aan Pawsome Pets! Elke kleine bijdrage is zeer hard nodig en wordt enorm gewaardeerd!

Vrije donatie

Je kan een vrije bijdrage doneren op de volgende manieren:

Overschrijving

NL57 ABNA 0829 8677 08
Ten name van: Stichting Pawsome Pets
Vermelding: “Donatie”

PayPal

PayPal adres:
pawsome-pets@hotmail.com

GoFundMe

Bekijk onze inzamelingsactie op GoFundMe om enkele projecten in de opvang te kunnen realiseren.

Jammer genoeg is er altijd nood aan financiële steun om de eindeloze rekeningen van de opvang te kunnen bekostigen. Voer, ontworming, ontvlooiing, medische zorg, castraties en sterilisaties, … al deze dingen brengen natuurlijk een hoop kosten met zich mee. Het is dan ook elke dag opnieuw een strijd om alle rekeningen te kunnen betalen. Donaties zijn daarom broodnodig en zonder donaties zou de opvang niet kunnen blijven bestaan.

Wij en de honden zijn iedereen die een steentje bijdraagt dan ook ontzettend dankbaar!

Alvast heel hard bedankt voor je donatie! Elke euro telt!