Adoptieformulier

Interesse in één van onze honden? Vul hier het adoptieformulier in

Heeft u interesse in één van onze honden en wilt u graag overgaan tot adoptie? Als volgende stap in het adoptieproces vragen wij u het adoptieformulier hieronder in te vullen. 

Let op: we plaatsen geen honden bij kinderen jonger dan 10 jaar.

Belangrijke informatie:

Als u om wat voor reden de de hond wil herplaatsen, neem dan eerst contact op met ons. Mocht u zelf iemand gevonden hebben die de hond over wil nemen, moeten wij de contactgegevens krijgen van de eventuele nieuwe eigenaar.

Het adopteren van een hond kost tijd, energie en veel geduld. Denkt u hier goed over na.

Het leven in een huis is hen vaak onbekend: ze zijn niet zindelijk, zijn geen bench gewend, het even alleen zijn moet langzaamaan opgebouwd worden, ze kennen geen commando’s en zijn geen verkeer gewend.

Verwacht GEEN kant en klaar hondje.

Iedere Griekse hond kost 395,00 euro. Voor honden uit Turkije of Georgië vragen we €450 om de reiskosten te dekken.